IF Therm
  
  
  
  

Dotácie

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s realizovaním projektov obnovy bytových domov so ŠFRB (Štátny Fond Rozvoja Bývania) ako aj dotácií pre zateplenie rodinných domov.

Pre viac info:

Podpora zatepľovania rodinných domov << odkaz na stránku <<