IF Therm
  
  
  
  

Kontakt

IF Therm

Kotakt na nás:

Ing. Igor Trunek, konateľ s.r.o.

Tel: +421 907 688 303

Email: stavby@iftherm.sk

(Pondelok – Piatok: od 09:00 do 17:00)

 

Sídlo Spoločnosti:

ul: Družby 1510

976 98 Lopej – Podbrezová

(Pri pobočke BLACHO TRAPEZ na ceste I/66, Lopej )

 

Fakturačná adresa:

IF Therm s.r.o.

ul: Družby 1510

976 98 Podbrezová

IČO: 36 631 655

IČ DPH: SK2021890706

 

Spoločnosť IF Therm s.r.o. je platcom DPH.

Zápis OR Okresný Súd Banská Bystrica oddiel SRO vložka č. 9757/S

 

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Č.účtu/kód: 0303304300/0900
IBAN: SK57 0900 0000 0003 0330 4300
SWIFT: GIBASKBX