IF Therm
  
  
  
  

O firme

Sme stavebná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2004. Profesná skladba a technické vybavenie spoločnosti je také, aby sme vlastnými kapacitami poskytovali komplexné služby v stavebníctve.

Hlavným predmetom činnosti firmy je uskutočňovanie stavieb a ich zmien, rekonštrukcia občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb.

V hlavnej stavebnej výrobe realizujeme betonárske, murárske, lešenárske a tesárske práce v komplexnej obnove bytových domov.

Disponujeme tímom skúsených riadiacich pracovníkov, odborne spôsobilých k svojmu zaradeniu, aj dostatočným množstvom výrobných pracovníkov s príslušnými oprávneniami na vykonávanie jednotlivých činností. Sme vybavení zodpovedajúcim množstvom dopravných prostriedkov, náradia, malej a strednej mechanizácie, čo podmieňuje kvalitnú a cenovo primeranú realizáciu kontraktovaných prác.

Pri realizácii sa firma vždy snaží o úzku spoluprácu s objednávatel’om a budúcim prevádzkovatel’om diela. aby pri preberacom konaní nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam a komplikáciám.
Za dobu svojej existencie sme nazbierali mnoho cenných skúseností v rôznych oblastiach stevebnej výroby ako napríklad :

  • kompletná výstavba RD na klúč
  • činnosť realitnej kancelárie

* Meno:

* Priezvisko:

* Adresa:

* Telefón:

* E-Mail:

Zadajte prosím o akú rozsiahlu rekonštrukciu máte záujem, pomôžu nám to k príprave presnejších informácií.

Počet poschodí/Počet vchodov:

Máte vybratú formu financovania?:  Áno Nie

Vaše ďalšie požiadavky alebo pripomienky:

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely INNOVIA, s.r.o. podľa Zákona na ochranu osobných údajov č. 428/2002 Z.z.